START

Narracje o Zagładzie

rocznik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ

i Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady

 

Interesują nas narracje wytwarzane wokół pojęcia Zagłady i innych ludobójstw,

a przede wszystkim literatura, film, sztuki wizualne, muzyka,

dyskurs publiczny i inne.

 

„Nacisk na narrację – na samo opowiadanie w takim samym stopniu, jak na przedmiot opowieści –

jest tutaj zamierzony, ponieważ tylko przez jej uznanie możemy w ogóle mieć nadzieję na

zrozumienie tego, w jaki sposób przeszłość dotyczy większości z nas”.

 

(A.H. Rosenfeld: Kres Holokaustu. Przeł. R. Czekalska, A. Kuczkiewicz‑Fraś. Kraków 2013, s. 11).